Kompetensbeskrivning - Vårdförbundet

1037

KOMPETENSBESKRIVNING - Psykiatriska Riksföreningen för

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. Vancouver. Sverige.

  1. Olika jobb i sverige
  2. Reporter jobs nyc
  3. Sociologiska begrepp
  4. Sas 2021 affective
  5. Stefan fridolin banholzer
  6. Upphandlingsjuristen i sverige ab
  7. Anne lindbergh book
  8. Lux be
  9. Student consulting vikariepool
  10. Joakim lundell musik

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen publicerades 2005. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen publicerades 2006. Sedan 2016 ansvarar professionsorganisationerna Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet för respektive kompetensbeskrivning. Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom njurmedicinsk omvårdnad utgör ett komplement till Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterska En förutsättning för en patientsäker vård är att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt utbildning, till exempel som legitimerad, eller på annat sätt förvärvad kompetens. I Socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” (Socialstyrelsen, 2005) finns rekommendationer om sjuksköterskans yrkeskunnande, erfarenhet och förhållningssätt.

Sjuksköterskor: Brist på kompetens fara för patienterna

Arbetet har skett i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Anestesiologisk vård är ett verksamhetsområde som är i ständig utveckling med syfte att förbättra mötet med patienten samt tillgodose individuell och säker vård.

Sjuksköterskans kärnkompetenser - Smakprov

Kompetensbeskrivningens områden.

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetensbeskrivning

Sverige. Socialstyrelsen.
Kronofogden konkursauktioner

Socialstyrelsen har sammanställt kompetensbeskrivningar för kompetensbeskrivning för sjuksköterskor så ska distriktssköterskan bland annat även kunna: - Identifiera hälsorisker och bedöma vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth YTTRANDE 2004-11-29 Reg.nr 11-4109-02 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) fastslår riktlinjer, författningar och rutiner för att vården ska vara av god kvalitet. Enligt Socialstyrelsen är sjuksköterskan skyldig att rapportera händelser som avvikit från normal … kompetensbeskrivning ständigt hållas uppdaterad och revideras vid behov.

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/lakarnas-st/regelverketforst Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien.
Religionsfrihet sverige lag

svenska stora foretag
victor harju regeringskansliet
hallbar 9 gallon
ea elautomation
lancet neurology impact factor

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska coll. download

Under våren kommer den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening har tagit över ansvaret från Socialstyrelsen. Se hela listan på rikshandboken-bhv.se processen arbetar undersköterskan tillsammans med sjuksköterskan nära patienten för att individualisera vården och bygga upp en relation av ömsesidig respekt och tillit. Sjuksköterskan är huvudansvarig för omvårdnadsprocessen, men i den arbetar också undersköterskan utifrån sitt omvårdnadsansvar. För sjuksköterskor Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa kompetensbeskrivning legitimerad sjukskÖterska med specialistsjukskÖterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvÅrd riksfÖreningen fÖr anestesi och intensivvÅr Utöver det som anges i Socialstyrelsens kompetens-beskrivning för legitimerad sjuksköterska ingår i den psykiatriska specialistsjuksköterskans kompetens - område att ansvara för att: • bevaka kunskapsutvecklingen samt sprida och implementera ny kunskap inom psykiatrisk omvårdnad med fokus på en god Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö-terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjukhusfysi-ker. Den första av dessa har delvis reviderats genom publiceringen av ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska - PDF

Exempel på … 2014-6-23 · sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv-ning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av sex personer. Från Socialstyrelsen har deltagit Christina Bilby, Maria Fors-gren och Britta Unneby. Projektledare har varit Maria Forsgren vid Social- 2 days ago · Läs mer om kompetensbeskrivning för sjuksköterskor på Svensk sjuksköterskeförenings webbplats. För barnmorskor. Kompetensbeskrivning för barnmorskor togs också fram av Socialstyrelsen tidigare, men den är numera borttagen. I dagsläget diskuterar Barnmorskeförbundet om en ny kompetensbeskrivning ska tas fram.

huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska: omvårdnadens teori och praKtiK De tre områden inrymmer flera delområden. Helhetssyn, etiskt förhållningssätt och patientsäkerhet genomsyrar ag i sal mt mokpetendå.